Under juli månad har du möjlighet att fota din bästa bild ever!
Fiske – såklart!
Skicka in din bild/er senast den 31 juli och du deltar i en fototävling. Viktigt! Hög upplösning och enbart fiskebilder Tre deltagare vinner priser till ett värde av 3 000 kr.

LYCKA TILL!

Skicka till
Storöringens Fiskeklubb
c/o Rigstavägen 12
860 35 Söråker

Alternativt skicka per mail tomolofsson@stororingen.se