Föreningen vill tacka alla skolor i Västernorrlands län för ett gott samarbete under det här läsåret. Vi har tillsammans med er haft cirka 15 000 ungdomar på fiske, naturupplevelse och Idrott sedan vi startade.

Ett speciellt tack vill vi rikta till Friskare Ungdom i Timrå, Pia Thoresson och Håkan Nygren, ni är guld!
Alla underbara ungdomar vi har haft och har kvar efter APL och Praktik i föreningen.

Ni är alla så oändligt värdefulla för oss och vi önskar er alla en härlig och vilsam sommar med många och fina naturupplevelser!

//Ingela
För styrelsen