Fäbba och Vivstavarvstjärn
Tänk på ni som köper fiskekort att alla namn ni köper för måste stå med i beställningen.

Ni måste också bära med er medlemskort i föreningen, Ett tips kan vara att fotografera av det och låta det ligga i mobilen.

/Tillsynsgruppen