PREMIÄR – PARKERING
Det går bra att ställa bilar vid Vivansborg och gå genom gångtunneln ner till tjärnen.
Följ gångvägen som ligger jäms med vägen och genom tunneln – framme inte långt. OBS! Ingen får köra in förbi bommen!

Varmt Välkomna