Kom igen alla som kan angla eller fiska gädda med spö!
Vi behöver er för stt minska beståndet av gädda i Vivstavarvstjärn!
Anmäl er till Sonny Schröder!

072 539 66 33

Se, affisch!

Välkommen!