Föreningen har beviljats 250 000 kr av Länsstyrelsens 10:medel för ett integrationsprojekt med inriktining att lära mer om naturen genom svenska språket. Samt att åka på exkursioner med Naturbussen och olika teman inom föreningens ram sportfiske, natur och idrott. I första han vänder vi oss till grupper i Timrå , Sundsvall och Härnösand kommuner. Men har möjlighet att sprida ut oss i länet.

En utbildad integrationspedagog med högskolesvenska anställs på timmar. Material kommer att produceras både i skrift, digitalt och genom bilder. Projektet startar den 1 augusti och pågår ett år framåt.

För frågor och kontakt

Verksamhetsledare Ingela Dahlin Mobil: 073 803 79 68

Mail: ingeladahlin@stororingen.se