Årsmöte

Föreningens styrelse tackar alla medlemmar för deltagandet i det ”något” försenade årsmötet för 2019 års förvaltning.
Årsmötet behandlade ändringar i stadgarna som kommer att faställas vid kommande medlemsmöte tisdag den 13 oktober, se evenemang.
Ingela Dahlin och Jan Sjöholm tackades av för sin tid som grundare av föreningen och sina 12 år i styrelsen.
Vill ni/du komma i kontakt med någon i styrelsen
skicka ett Mail.
förnamnefternamn@stororingen.se

Ny styrelse

Ordförande – Hans Nordström
Sekreterare – Jane Löfstedt
Kassör – Tom Olofsson
Vice ordförande – PerJansson
Ledamöter – Sonny Schröder,  Tomas Thörnkvist, Minna Pulkkinen
Suppleanter
Daniel Holmberg
Sara Holmberg
Revisorer
Marianne Hansson
Stefan Grundström
Valberedning
Gunilla Ojala
Berth Nillson
En Vakant

Verksamhetsledare
//Ingela Dahlin