VATTENVÅRD FÖR FRAMTIDEN
Märlobäcken-ett tvåårigt projekt med stöd från LOVA är slutredovisat. Men inte slut.
Vi kommer att fortsätta arbetet på den inslagna vägen.
Allt för en hållbar framtid för fisken.
Efter årsskiftet (om corona tillåter) kommer vi att turnera runt i skolor och i andra grupper och berätta om livet under ytan.
Med oss tar vi en utställning som producerats under projekttiden. Pedagogiskt upplagd med delar som man sätter på rätt plats för en förbättrad livsmiljö för fisken och för den biologiska mångfalden.
Vi ger aldrig upp!
Ett stort tack till alla som deltagit i projektet med sponsring, deltagande och professionella råd och tips!
Ett speciellt stort tack till alla fantastisk ungdomar vi har haft med och som tillsammans med oss har lärt massor om livet i bäcken.
Storöringens Fiskeklubb – Framtidens Förening
/Ingela, Janne och Tom