NI VET!
Men fiskar ändå med otillåtet bete.
Rom, majs och att mäska är INTE tillåtet i våra vatten.
VI bestämmer reglerna…NI som ska följa de, PUNKT!
/Styrelsen