MEDLEMMAR – Januaritävling pågår januari ut!
För er som redan är medlem och för er som tänker bli!
Alla som skickar feedback till föreningen Ris Eller Ros deltar i utlottningen av två fiskekort på vardera tjärn.
ÄR du medlem-deltar du direkt med att skicka in ditt svar till nedanstående adress.
Är du INTE medlem men vill bli. Skickar du först in dina kontaktuppgifter och alla namn som ingår i medlemskapet och Swishar kostnaden till 123 520 8251
Familj: 300 kr/familj/år
Enskild: 200 kr/år
Ungdom upp till 15 år 100 kr/person
Lycka till!
Skicka feedback till…
ingeladahlin@stororingen.se