ALIN
Häng med oss ut i skog och mark. Vi bestämmer dagar efter gruppen och vi går självklart på snöskor!
Från måndag har vi två veckor på oss efter det ska vi leverera till Bogrundets Plantskola som plockar ut frön och som sätter skotten i växthusen.
Har du aldrig gått på snöskor så har vi en utbildad ledare med oss.
Förena nytta med nöje 🙂
/Vattenvårdsgruppen