ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 25 APRIL kl:18.30 – Söråkers båtklubb

Välkommen till årsmöte i Storöringens Fiskeklubb. Motioner skall vara föreningen tillhanda minst 30 dagar före mötet.

Efter sedvanliga årsmöteshandlingar bjuder föreningen smörgåstårta kaffe/saft.

Vi önskar därav en anmälan senast söndag den 17 april till perjansson@stororingen.se

Varmt Välkomna!