Storöringens fiskeklubb
Mogatan 2
860 35 Söråker
Kontaktpersoner:
Ingela Dahlin     073-803 79 68
Jan Sjöholm      070-311  91 77
Tom Olofsson    070-361 26 57

MEDLEMMAR
Hyra/dygn:
Släpvagn med kapell                    100 kr
Släpvagn/Båtvagn (Boggieaxlad)   200 kr
Båt med Elmotor                         200 kr
Snöskoter                                   500 kr
Kontakta:
ingeladahlin@stororingen.se   073-803 79 68
jansjoholm@stororingen.se    070-311 91 77
tomolofsson@stororingen.se  070-361 26 57
Storöringens Fiskeklubb har blivit med tjärn nr:2
Nu är äntligen papperen påskrivna och tillbaka skickade för ett arrende på en tjärn i Lögdö Vildmark.
Vi kommer att ta diskussioner i tillsynsgruppen, vildmarksgruppen, medlemsmöten och till sist fattar styrelsen beslut om vilka åtgärder vi skall vidta.
Mer information kommer att komma ut i slutet på sommaren i början på hösten.
/Styrelsen