Ordförande
Hans Nordström
073-805 50 11
hansnordstrom@stororingen.se

Vice ordförande:
Per Jansson
Korvettvägen 22
865 51 Alnö
072 580 91 47
perjansson@stororingen.se

Kassör
Tom Olofsson
070-361 26 57
tomolofsson@stororingen.se

Ledamot
Minna Pulkkinen
070-584 48 78
minnapulkkinen@stororingen.se

Ledamot
Bashir al Hasan
Bruksgatan 8c 85630 sundsvall.
072 9990712
bashiralhasan@stororingen.se

Suppleant
Sara Holmberg
saraholmberg@stororingen.se

Suppleant
Daniel Holmberg
070 510 51 68
danielholmberg@stororingen.se

Sekreterare
Mattias Nilsson
Barrvägen 3
86138 Bergeforsen
0703981994
mattiasnilsson@stororingen.se

Revisorer
Marianne Hansson
mariannehansson@stororingen.se

Vivianne Nyman
viviannenyman@stororingen.se

Protokoll