Storöringens Fiskeklubb

Sportfiske, Natur och Casting

Fototävling

Under juli månad har du möjlighet att fota din bästa bild ever!
Fiske – såklart!
Skicka in din bild/er senast den 31 juli och du deltar i en fototävling. Viktigt! Hög upplösning och enbart fiskebilder Tre deltagare vinner priser till ett värde av 3 000 kr.

LYCKA TILL!

Skicka till
Storöringens Fiskeklubb
c/o Rigstavägen 12
860 35 Söråker

Alternativt skicka per mail tomolofsson@stororingen.se

Storöringens Fiskeklubb har blivit med tjärn nr:2

Nu är äntligen papperen påskrivna och tillbaka skickade för ett arrende på en tjärn i Lögdö Vildmark. Vi kommer att ta diskussioner i tillsynsgruppen, vildmarksgruppen, medlemsmöten och till sist fattar styrelsen beslut om vilka åtgärder vi skall vidta. Mer information kommer att komma ut i slutet på sommaren i början på hösten.
/Styrelsen

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén