För fiske i våra vatten. Dygnskort i Vivstavarvstjärn och Dagkort 8-18.00 i FÄBBA.125 kr för medlemmar 150 kr icke medlemmar. Köp genomförs via vår webb-butik. Om det uppstår något problem ring

Ingela 070 803 79 68 alternativt Janne 070 311 9177

Skitfiske på er!