Anmäl dig till att göra dina egna mormyskor.
Vi kommer att genomföra en studiecirkel i att testa göra mormyskor.
Ambitionen är att starta den 11 februari om
vi blir tillräckligt många.
Kostnad: 300 kr inklusive material

I klubblokalen Mogatan 2 i Söråker
Måndagar kl:18-20.00

Bindande anmälan görs senast den 6 februari till
Hans Nordström 073 805 50 11 hasses.rekond@hotmail.com
Minna Pulkkinen 070 584 48 78 minnapulkkinen@stororingen.se

VÄLKOMNA!
Hasse och Minna