Angeldagen är för lag att anmäla sig till. Vi tar emot max 10 lag som tävlar om den inkomna potten. Kostnaden per lag är 200 kr och det är obligatorisk anmälan senast den 28 februari till Berth Nilsson 073 076 69 21 berthnilsson@gmail.com

Vi tänder en bras och bjuder på korv som du får grilla själv!

VÄLKOMNA!