VATTENVÅRD FÖR FRAMTIDEN
Föreningen har beviljats projektmedel från LOVA (lokalt vattenvårdsprojekt) för att driva ett tvåårigt restaureringsprojekt i en kustmynnande bäck – Merlobäcken.
Cartering, praktiskt arbete och massor av folkbildning.
Ett superspännande projekt i samarbete med Timrå kommun, Sportfiskarna, Medelpads kustavattenråd och SCA.
Projektstart: 2019-05-01

Det kommer att läggas upp mer information via vår hemsida www.stororingen.se

Kontaktperson
Tom Olofsson
tomolofsson@stororingen.se
mobil:070 361 26 57