Måndag den 20 maj kl:18-20.00 o söndag den 9 juni kl: 13-15.00 vid Vivstavarvstjärn. 100 kr/anmäld. Den längsta gäddan vinner potten. OBS! Endast fiske efter gädda.  Föreningen tar reda på gäddan och gör mat av den till aktiviteter. OM du inte tar reda på själv!

Strängeligen förbjudet att slänga gäddan i skogen eller på annan plats!

För frågor ring Tom Olofsson 070 361 26 57