VARNING – Allt fiske på Vivstavarvstjärn sker på egen risk.
Isen har lagt sig men är tunn
Vi stänger tjärnen för fiske den sista november.

/Styrelsen