FÄBBA – Öppet för alla fiskare!
18-19 januari kl:8-15.00

Lördag 10-12.00 ÖRungsfiske för barn i åldern 0-13 år
Alla barn får ett eget spö och vi bjuder på grillkorv!
Vi har en mysig brasa och härliga renskinn att sitta på.
Varmt Välkomna alla barnfamiljer!

OBS! – Ni behöver inte vara medlemmar!

/Ingela o Janne