Vivstavarvstjärn 29 februari kl:9-13.00

POTTEN I VINST

Max 5 angeldon eller spön

100 kr per person

Tyngsta påsen vinner

Korv och dryck finns att köpa

Anmälan sensat den 20 februari till Sonny Schröder

sonny.schroder@gmail.com

Frågor och fundering 072 539 66 33