På grund av rådande omständigheter skjuter vi på Årsmötet för föreningen.

Nytt datum kommer att aviseras här oh i facebooksidan.

/Styrelsen