VATTENVÅRD FÖR FRAMTIDEN
Föreningen har under många år arbetat med förbättrande åtgärder i strömmande vatten. Vi är innerligt tacksamma att vi kan samarbeta med många och att vi lyfter en känsla för naturen hos våra ungdomar.
Vårt projekt med stöd från LOVA går mot sitt slut., men vårt arbete fortsätter.
Vi kommer aldrig att ge upp möjligheten att göra vad vi kan för den biologiska mångfalden, för ungdomar och för fisken!
Ett särskilt tack till Johan Rydin som varit vårt bollplank och till Linus Gradin som hoppade in och ledsagade oss!
Titta gärna på filmen!