RIS O ROS
Ett stort tack till alla som deltagit i januaritävlingen för medlemmar.
Det är fantastiskt roligt, nyttigt och givande att höra synpunkter över vår verksamhet.
Konstruktiv kritik och positiva kommentarer.
Vi kommer att använda några av inläggen i kommande utskick, affischer och annat.
Av inskickade bidrag drog vi två vinnare av två fiskekort var på något av våra vatten.
Grattis !
Anders Östman
Börja Öhman
Kontakta Ingela ingeladahlin@stororingen.se
073 803 79 68