Nytt År – Nya Aktiviteter

Nytt År – Nya Aktiviteter
Föreningen har flera projekt igång med olika inriktning.
Vi har alltid en långsiktig plan, vilket innebär efter projektslut så fortsätter aktiviteterna i föreningen.
Naturbussen – Den mobila fritidsgården ett projekt som pågick i två år med stöd från Jordbruksverket och Leader Mitt Land Plus.
Där vi startade upp en rad med olika samarbeten och aktiviteter.
Exempelvis: Stjärnskådning, snöskovandring och mycket mer. Vilket är återkommande i föreningens frilufts, naturarbete.
I från det projektet har vi nu köpt in en buss NATURBUSSEN.
I vilket vi under 2022 har fått bokningar över hela länet.
Långsiktigt tänkande, goda ledare, bra aktiviteter och en positiv samsyn är en framgångsfaktor.
Inte underskattat alla medlemmar som vill föreningen väl 🙂
Spännande år framför oss!
Verksamhet- och projektledare
ingeladahlin@stororingen.se
073 803 79 68