Styrelsen

Ordförande
Hans Nordström
073-805 50 11
hansnordstrom@stororingen.se

Vice ordförande
Per Jansson
072-580 91 47
perjansson@stororingen.se

Kassör
Tom Olofsson
070-361 26 57
tomolofsson@stororingen.se

Sekreterare
Mattias Nilsson
070-398 19 94
mattiasnilsson@stororingen.se

Ledamot
Minna Pulkkinen
070-584 48 78
minnapulkkinen@stororingen.se

Ledamot
Bashir al Hasan
072-999 07 12
bashiralhasan@stororingen.se

Ledamot
Daniel Uhlin
070-240 23 71
daniel.uhlin1098@gmail.com

Suppleant
Sara Holmberg
saraholmberg@stororingen.se

Suppleant
Daniel Holmberg
070-510 51 68
danielholmberg@stororingen.se

Revisorer
Marianne Hansson
mariannehansson@stororingen.se

Vivianne Nyman
viviannenyman@stororingen.se

Protokoll