Ordförande
Hans Nordström
073-805 50 11
hansnordstrom@stororingen.se

Sekreterare
Jane Löfstedt
070-2286490
loftstedt.jane@gmail.com

Kassör
Tom Olofsson
070-361 26 57
tomolofsson@stororingen.se

Ledamot
Minna Pulkkinen
070-584 48 78
minnapulkkinen@stororingen.se

Suppleant
Sara Holmberg

Daniel Holmberg
070 510 51 68

Revisorer 
Marianne Hansson
Stefan Grundström

Protokoll