Fäbodtjärn

Fäbodtjärn

Föreningen har sedan 2009 ett markavtal med SCA, i anslutning till Fäbodtjärn. På platsen har vi arbetat ideellt under några år med att röja, fälla timmer och knuttimra en lappkåta. Tillsammans i olika grupper har vi deltagit som medlemmar och styrelse i att färdigställa platsen och lappkåtan.

Nu saknas det viktiga taket på kåtan och en eldstad. Föreningens ambition är att färdigställa under 2018.

2017 skrev föreningen ett arrendeavtal med SCA för att kunna nyttja tjärnen i klubbens regi. Under 2018 kommer vi att ordna med arbetsdagar för medlemmar och andra som vill vara med och iordningställa en fin fisketjärn.

Föreningen har en arbetsgrupp som kommer att träffas för att gå igenom aktiviteter, invigning och annat.

Kontaktperson:
Tom Olofsson
tom olofsson@stororingen.se
mobil: 070 361 26 57