App hållbart fiske

Om appen

Storöringens fiskeklubb vill tillhandahålla en fiskeguide till konsumenter om vad som är hållbart fiske i regionen via en app. Som konsument ska man kunna bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när man köper fisk eller fångar fisk. Det är inte alltid lätt att få svar på hur fisken du vill köpa är fiskad eller odlad eller vart den kommer ifrån, men butiker och restauranger är faktiskt skyldiga att uppge det enligt EUs marknadslagstiftning. Till sin hjälp finns Storöringens app för fisket i västernorrland. I appen finns också Information om fisken som säljs lokalt i regionen samt handlare där man kan köpa “lokalproducerad” fisk.

Syfte

Syftet med användning och spridning av denna information är att öka uppmärksamheten och intresset runt fisket och fisken. Genom att enkelt och tydligt ge konsumenter fakta och hur de enkelt kan göra hållbara val, blir den ett viktigt verktyg för konsumenten. Konsumenter kan sedan inom regionen få information om positivt – hållbart fiske och fisk. 

Informationen på sidan kan med fördel kombinera med sociala media, och via sociala media som många redan använder kan användare/fiskare/konsumenter kommunicera via sina små och stora existerande nätverk. Detta blir ett unikt projekt som kan få större positiv spridning i regionen.

Varför ska appen användas?

Hållbart fiske innebär att låta tillräckligt mycket fisk vara kvar i våra sjöar och hav, skydda deras livsmiljöer och trygga framtiden för de människor som är beroende av fiske för sitt uppehälle. Många fiskbestånd mår dåligt och överfisket är ett stort hot. Globalt är idag cirka 90 procent av alla kommersiella fiskbestånd överfiskade eller fiskade till sin gräns.  Klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning sätter också stark press på livet i haven, men ju fler medvetna konsumenter som aktivt väljer hållbara val, desto större blir påverkan på politiker och marknaden. 

Appen kommer lanseras i slutet av året på app store och google play.

Kontakt och frågor besvaras av:
Tom Olofsson
tom olofsson@stororingen.se
mobil: 070-3612657

Mikael Bergvall
mikael@neverendinginnovations.com
mobil: 070-2760063