Värdegrund och drogpolicy

Storöringens fiskeklubb – värdegrund och drogpolicy

Värdegrund

Föreningens värdegrund är att verka för alla människors lika värde, arbeta för en demokratisk anda, kulturella utbyten och ett hållbart förhållningsätt för framtiden.

Drogpolicy

Årsmöte och styrelse har antagit en drogpolicy som innebär att alkohol eller droger är totalt förbjudna vid klubbens arrangemang, aktiviteter och resor.