Årsmöte 2023

Årsmöte 2023
Torsdag, 2 mars 2023 18:30-20:30
Lokal meddelas senare

Styrelsen

Ordförande
Hans Nordström
073-805 50 11
hansnordstrom@stororingen.se

Vice ordförande
Per Jansson
072-580 91 47
perjansson@stororingen.se

Kassör
Tom Olofsson
070-361 26 57
tomolofsson@stororingen.se

Sekreterare
Mattias Nilsson
070-398 19 94
mattiasnilsson@stororingen.se

Ledamot
Mikael Bergvall
070-2760063
mikael@neverendinginnovations.com

Ledamot
Daniel Uhlin
070-240 23 71
daniel.uhlin1098@gmail.com

Suppleant
Sara Holmberg
070 390 23 81
saraholmberg@stororingen.se

Suppleant
Daniel Holmberg
070-510 51 68
danielholmberg@stororingen.se

Protokoll