Naturbussen

Ett projekt som drivs av Storöringens fiskeklubb i samarbete med Timrå kommun, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svenska Castingförbundet, Västernorrlands Idrottsförbund, SISU och Studiefrämjandet Västernorrland med syfte att sprida engagemang, kunskap, glädje och att etablera konceptet i Västernorrlands län. Miljö, klimat, idrott, folkhälsa och hållbar utveckling är de områden projektet skall arbeta inom. Projektet arbetar övergripande med alla människors lika värde.

Storöringens Fiskeklubb är sedan åtta år tillbaka miljödiplomerade genom Studiefrämjandet. En studiecirkel där klubben efter genomförande antagit en miljöpolicy. Klubben arbetar utifrån de regionala miljömålen och en hållbar utveckling. Samåkning, miljöriktiga material och ekologisk och naturproducerad mat ingår i klubbens profil. Klubben har ett långsiktigt och hållbart agerande oavsett vad och i vilka sammanhang klubben deltar.

Ett hållbart samhälle för framtiden med klimat, miljö och fysisk aktivitet i fokus genomsyrar det ideella och praktiska arbetet

Kontakt och frågor besvaras av:
Projektledare
Ingela Dahlin
ingeladahlin@stororingen.se
073 803 79 68