Vivstavarvstjärn

Timrå kommun har hjälpt Storöringens Fiskeklubb att ta både yt- och bottenprover på Vivstavarvstjärnen, som visar att det inte är några förhöjda värden på  ungmetaller eller annat. Endast salthalten visar på något högre värde, vilket inte  påverkar fisken eller fisket. Toppen, tycker vi och tackar Timrå kommun som hjälpt oss med detta. Framöver kommer det att simma många fler fiskar i tjärnen! Meddela oss gärna om din fiskefångst, vi kommer då att lägga ut det på hemsidan.

Regler gällande fiske i Vivstavarvstjärn

Klubben har under några år disponerat Vivstavarvstjärn för utsättning av odlad fisk. Vi sätter ut Regnbåge och Röding i Vivstavarvstjärn. Vi är en lite idéell förening med cirka 400 medlemmar som satsar hårt på att göra aktiviteter för alla medel som kommer in. Vi vill INTE vara klubben som sitter med en massa pengar, Vi VILL vara klubben som gynnar alla. Därför är det extra tråkigt när fiskare i Vivstavarvstjärn tar upp alldeles för mycket fisk, fiskar med flera spön eller kastar ut krok som sitter fast på petflaskor. Det kostar oss mycket pengar att sätta ut fisk i tjärnen som skall komma alla tillgodo som köper ett fiskekort. Vi vill INTE bötfälla någon med 2 000 kr, eller stänga av någon det känns tråkigt att måsta ta till en sådan åtgärd. MEN vi kan skicka vidare till Inkasso om ni inte betalar!

SNÄLLA! RESPEKTERA!

Våra regler och vi får alla tillgång till ett fiskevatten, nära och med mycket fisk!
Tack!

Hitta till Vivstavarvstjärn

Kontaktperson

Tom Olofsson
tom olofsson@stororingen.se
mobil: 070 361 26 57

Kontaktperson

Tom Olofsson
tom olofsson@stororingen.se
mobil: 070 361 26 57

Fäbodtjärn

Föreningen har sedan 2009 ett markavtal med SCA, i anslutning till Fäbodtjärn. På platsen har vi arbetat ideellt under några år med att röja, fälla timmer och knuttimra en lappkåta. Tillsammans i olika grupper har vi deltagit som medlemmar och styrelse i att färdigställa platsen och lappkåtan.

Fäbodtjärn

Föreningen har sedan 2009 ett markavtal med SCA, i anslutning till Fäbodtjärn. På platsen har vi arbetat ideellt under några år med att röja, fälla timmer och knuttimra en lappkåta. Tillsammans i olika grupper har vi deltagit som medlemmar och styrelse i att färdigställa platsen och lappkåtan.

Nu saknas det viktiga taket på kåtan och en eldstad. Föreningens ambition är att färdigställa under 2018.

2017 skrev föreningen ett arrendeavtal med SCA för att kunna nyttja tjärnen i klubbens regi. Under 2018 kommer vi att ordna med arbetsdagar för medlemmar och andra som vill vara med och iordningställa en fin fisketjärn.

Föreningen har en arbetsgrupp som kommer att träffas för att gå igenom aktiviteter, invigning och annat.

Kontaktperson

Tom Olofsson
tom olofsson@stororingen.se
mobil: 070 361 26 57